___________

Konst tar plats är ett projekt i samarbete med Uppsala Konstnärsklubb och Region Uppsala som initierades hösten 2018 av Katarina Sundkvist Zohari. Projektets idé är att finna spännande platser i länet och nya sammanhang där det vanligtvis inte visas samtidskonst. Målet är att ge publiken fler möjligheter att ta del av konstnärliga projekt på mindre orter i länet och att skapa fler platser för konstnärer att visa sin konst på.
Tidigare år har Konst tar plats ägt rum i Lancashiresmedjan i Karlsholmsbruk (2021), Gamla bion i Örsundsbro (2020), Socitetshuset Källör i Östhammar (2019) och fd swedbanks lokaler i Österbybruk (2018). I år har Konst tar plats fått möjligheten att inta Heby folkets park. Konstnärlig projektledare 2022 är Amanda Selinder.
Back to Top