JOHANNA HÄSTÖ

VÅR FLOD (pågående arbete)
Blyerts, kol, torrpastell och oljepastell på papper

Om verket:
På senare tid har Johanna Hästö fördjupat sig i det hon kallar blindteckning: att på olika sätt teckna utan att titta på bilden medan den träder fram. Hon ämnar undersöka vad som händer över tid när detta sätt att teckna får bli ett förhållningssätt snarare än bara en rolig övning. Vad händer med den blick som inte kan ta den egna kontrollen över vad som produceras för given? Oftast använder sig Hästö av förlagor som hon koncentrerat försöker teckna av utan att titta på teckningen. Hon sätter upp medvetna hinder för att utmana och skärpa seendet och bär en övertygelse om att vi behöver öva oss på att betrakta bilder som gör en annan sorts anspråk på oss än det skval av fotografiska bilder som mångas våra blickar passerar snabbt förbi i en samtida vardag.

Vår flod är ett pågående flöde av blindteckningar där konstnären tecknar av allt det som är vårt utan gräns mellan det personliga och det gemensamma. Hon påstår helt enkelt att allt är en gemensam angelägenhet. I utställningen visas ett mindre antal av dessa bilder, ett utsnitt ur vår gemensamma värld.

Om konstnären:
Johanna Hästö (f. 1984 i Säter) är verksam i Uppsala där hon har sin ateljé i Ateljéföreningen Hospitalet. Hon är utbildad på Konsthögskolan i Umeå och Dômens konstskola i Göteborg och jobbar brett inom konstfältet med allt från teckning till performance, skrivande och interaktiva verk. Hon ser sitt arbete som en ständigt pågående rörelse genom samhällskroppen och involverar ofta andra människor i konstnärliga processer. Hästö samarbetar gärna med pianisten Isabell Gustafsson-Ny, med vilken hon bland annat gjort projektet Lyssnande blick – Seende öra. Hon har precis avslutat ett utvecklingsprojekt på Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) där hon tillsammans med Maria Nöremark provat hur konsten kan användas för att skapa nya former av reflektion i myndighetens verksamhet. Hon har också nyligen varit konstnärlig ledare för Konstfrämjandet Upplands del av projektet Skogen mellan oss och arbetar med utveckling av en modell för ateljésamtal för yrkesverksamma konstnärer. ​​​​​​​
​​​​​​​
För mer information se www.johannahasto.se
Johanna Hästö

You may also like

Back to Top