Grön folkparkbänk på vit botten

SOFIE STENBERG

GRÖN FOLKPARKBÄNK PÅ GRÅ BOTTEN, GRÖN FOLKPARKBÄNK PÅ VIT BOTTEN,
GRÖN FOLKPARKBÄNK PÅ SVART BOTTEN, BRA
Måleri på textil och plywood

Om verken:
Folkparken består av en portal till parken. Ingången till det rum där lyckohjulets sus blandas med förtroliga samtal i skogsdungens kant. Rotundan, dansbanan, scenen, buskaget, handmålade skyltar, skjutbanan och andra ingredienser skapar platsen som gör att vi känner igen oss. Sofie har använt fragment av bokstäver, former och färg från Folkparken och gjort nya kombinationer. Plockat isär och inspirerats av rödfärgad panel och vita knutar, oxidgröna bänkar i rader. Tombola, korv och en omsorg djupt rotad. Det för Sofie folkliga och somriga har talat till henne. Frågor kring färg, material och form som bärare av identitet och kultur har gjort henne mer nyfiken och intresserad av vad en folkpark betyder.

Den symboliska folkparkbänken rymmer historier och möten från igår till i dag. Några bitar grönmålat trä, som vilar på och sammanlänkas med metall utgör formen. Bänken har burit gammal och ung. Serien är en stiliserad bild av den gröna folkparkbänken. Sofie har lekt och laborerat fritt med de olika parkbänksdelarna och provat att se den från olika perspektiv. Vilka scenarion och händelser har utspelat sig kring bänken? Grön folkparkbänk på grå botten, grön folkparkbänk på vit botten och grön folkparkbänk på svart botten är en serie skisser på textil.
I verket bra har Sofie använt sig av de allra enklaste materialen. Överbliven vitfärg som hon hittade längst in i garderober, rödfärg och plywood. 
Om konstnären:
Sofie Stenberg (f. 1977) är utbildad vid Konstfack i Stockholm nu verksam som konstnär och arkitekt. Hon jobbar med olika tekniker och uttryck i varierande skalor. Hon ställer ofta frågor om och jobbar kring motiv i relation till historia, naturen, barnen och framtiden. Processen är ofta intuitiv och mynnar ibland ut i organiska landskapsmålningar, abstrakta teckningar, installationer i naturmaterial eller typografiska figurer.​​​​​​​
​​​​​​​
För mer information se www.sofiestenberg.com
Sofie Stenberg
Back to Top