Gömställe

TIM DROUGGE

DYK, UTSIKT, I HALLEN, GÖMSTÄLLE
Olja på duk

Om verken:
I sitt konstnärskap jobbar Tim mycket med minnen. Många av hans bilder är målade från gamla fotografier samt utifrån hur han minns en vis händelse. När Tim arbetar så är ingenting helt bestämt utan allt kan förändras under tiden på samma sätt som ett minne kan förändras under livet.

När Tim målar försöker han hela tiden vara öppen för nya impulser som kan ta honom någon annanstans. Han beskriver det som att ”Jag tycker det är roligare att gå vilse en att veta vart jag är på väg. Detta skapar för mig en slags spänning i målandet”.
Om konstnären:
Tim Drougge (f. 1991) studerar just nu kandidatprogrammet fri konst på konstfack i Stockholm men bor i Uppsala med familj. Han jobbar främst med oljemåleri på duk, där måleriet ofta rör sig i ett gränsland mellan realism och abstraktion. Många av hans bilder är målade utifrån hur han minns vissa händelser. Detta skapar en diffus känsla i måleriet och motiven, där tavlorna precis som ett minne hela tiden kan förändras och tolkas på olika sätt.​​​​​​​
​​​​​​​
För mer information besök Tims instagram www.instagram.com/tim.drougge

Tim Drougge

You may also like

Back to Top