28 AUGUSTI: [DE]MONTERA FOLKPARK MED
SOFIE STENBERG

​​​​​​​
Kom och skapa folkparkens nya former!

Vad händer när vi närmar oss folkparkens former, färger och motiv, när vi plockar isär dem bit för bit, delar upp dem i olika beståndsdelar, sätter ihop dem och ser dem i nya perspektiv och kombinationer? 
Vi inspireras av folkparkens miljö och de olika beståndsdelarna som vi kan förnimma med våra sinnen. Lyckohjulets sus, förtroliga samtal i skogsdungens kant, tombola, oxidgröna parkbänkar på rad, dansande par i rotundan, korv 
och en omsorg djupt rotad.
Genom att plocka isär beståndsdelar skapar vi och leker fram nya, egna och förenklade former och alster.  Kombinationerna blir till ett gemensamt
konstverk. En tolkning av en folkpark i nytt perspektiv växer fram. 
I processen utforskar deltagaren den miljö de befinner sig i och använder sina egna förmågor till att översätta och gestalta iakttagelser till fysisk form. 
Vi jobbar med kartong, textil, trä pennor tidningar och material som finns till förfogande. 


DROP IN 12:00-15:00 FÖR ALLA ÅLDRAR, BARN OCH VUXNA.
Varmt välkomna, workshopen är gratis!
Vid frågor mejla sofie.k.stenberg@gmail.com​​​​​​​​​​​​​​4 SEPTEMBER: BERÄTTELSER FRÅN MELLANRUMMET MED ELISABETH BUCHT
​​​​​​​
En fantasifull textil workshop för alla åldrar!
Vad händer i våra drömmar? Var är vi och vad gör vi, på platserna mittemellan fantasi och verklighet? Vilka är dessa platser och hur tar vi oss dit? 
Tillsammans skapar vi ett textilt konstverk där vi målar allt vi drömmer om att göra i ”mellanrummet”. Det gemensamma verket låter vi sedan ta plats i Hebys utemiljö. 
Ha gärna oömma kläder eftersom vi arbetar med textilfärg.

DROP IN 12:00-15:00 FÖR ALLA ÅLDRAR, BARN OCH VUXNA.
Varmt välkomna, workshopen är gratis!
Vid frågor mejla buchtelisabeth@gmail.com
Back to Top